اراده الهی از دیدگاه متکلمان امامی اشعری و معتزلی

.

2023-03-25
    موها الشمري في صباح الخير و اخته نجود